Rabljeni finišer na točkovima, fabrički repariran, spreman za rad bez dodatnih ulaganja. Godina proizvodnje: 2012, broj radnih sati 5.700.