Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

W_composing_Delivery-Range_00012

WIRTGEN

WIRTGEN Cold milling machines

Mašine za hladno frezanje

Asfaltni i betonski pločnici se mogu efektivno ukloniti mašinama za hladno frezanje. Primjena je raznovrsna, od kompletnog uklanjanja asfalta i betona sve do uklanjanja sloj po sloj i nivelisanja asfaltnih i betonskih površina. Sa WIRTGEN frezama moguće je postizati radne širine od 35 cm do 4,4 m i radne dubine od 35 u jednom jedinom prelazu, a veliki broj različitih freznih valjica, poput ECO modela ili valjica za fino frezanje, omogućava korištenje sa visokim stepenom fleksibilnosti.

WIRTGEN Recyclers and soil stabilizersRecikleri i stabilizatori tla

Hladni recikleri se koriste za pripremu asfaltne podloge in situ granuliranjem postojećeg sloja, koji se dalje priprema za direktno polaganje na podlogu dodavanjem preciznih količina bitumenskih vezivnih agensa, cementa i vode. Stabilizatori tla se koriste za dodavanje i miješanje prethodno posutih vezivnih sredstava poput kreča ili cementa u postojeće, manje stabilno tlo, kako bi se ono transformisalo u visokokvalitetni materijal in situ.

Traktorski stabilizatori   Recikleri i stabilizatori tla   Recikleri za hladnu reciklažu   Mobilna postrojenja za proizvodnju hladnog asfalta

WIRTGEN Binding agent spreaders

Posipači vezivnog sredstva

Nanošenje velikih količina vezivnog sredstva uz visoku preciznost je od krucijalnog značaja i kod stabilizacije tla i hladne reciklaže. Sofisticirani posipači vezivnog sredstva marke Streumaster to postužu sa superiornom lakoćom, te uzimaju u obzir i različite zahtjeve izvedbe i dostupnost traktorskih vozila. Posipači Streumaster stoga dolaze u različitim dizajnima modela: kao priključne jedinice, prikolice, ugrađene jedinice za montiranje na noseće vozilo ili kao samopogonjene mašine.

WIRTGEN Slipform paversMašine za polaganje betonskih profila (betonski finišeri)

Offset betonski finišeri se koriste za proizvodnju monolitnih betonskih profila poput zaštitnih zidova, ivičnjaka, rigola ili uskih staza na visoko isplativ način. Inset finišeri polažu betonske pločnike poput glavnih saobraćajnica, priključnih puteva, pisti ili željezničkih pragova. Uz jednoslojno polaganje betona, donji sloj i gornji sloj se mogu polagati i sinhronizovano u dva sloja, ‘mokro na mokro’.

WIRTGEN Surface Miners and Cross Application MinersMašine za površinski otkop

Robusne mašine za površinske otkope služe za ekstrakciju širokog spektra primarnih resursa putem ulaska u masu na površinskim kopovima. Zahvaljujući selektivnoj ekstrakciji postižu visok stepen kvaliteta materijala i omogućavaju optimalnu eksploataciju mineralnih depozita. Višenamjenske mašine koriste se kod čestog mijenjanje aplikacija, kao kod velikih infrastrukturnih projekata, te se donekle razlikuju u pogledu karakteristika, opreme i veličine i lakše su za transport.

Kako Vam možemo pomoći?

Trebate servis?
Odjel servisa: Asmir Hodžić, e-mail: ahodzic@rotech.ba, telefon: 035 551 002
Trebate rezervne dijelove?
Odjel rezervnih dijelova: Selma Osmanović, e-mail: sosmanovic@rotech.ba; telefon: 035 551 002
Trebate novu ili rabljenu mašinu?
Odjel prodaje: Emir Hujdur, e-mail: ehujdur@rotech.ba; telefon: 035 551 004
Želite kontaktirati upravu?
Direktor: Selma Ibrahimagić Šišić, e-mail: sibrahimagic@rotech.ba; telefon: 035 551 001

Izdvojeni proizvod

W 100 Fi kompaktna freza

Širina frezanja: 1000 mm, dubina frezanja: 330 mm

Inovacije i održivost za široki spektar poslova

  • Mašina sa prednjom utovarnom trakom u klasi jednometarskih freza koju karakterišu izvanredne performanse i fleksibilnost pri radnim širinama od 1,00 m.
  • Kompaktne dimenzije i optimizirana težina čine ju idealnom za širok spektar operacija, uključujući i lokaltete sa limitiranim prostorom poput gradskih jezgri.
  • Raznovrsnost razmaka između noževa i radnih širina koje nude FCS valjice još više šire raspon mogućih primjena.
  • Najmoderniji sistem nivelacije LEVEL PRO ACTIVE, intuitivni operativni koncept i dodatni sistemi digitalne pomoći omogućavaju efikasno rukovanje i precizne rezultate frezanja sa samo jednim operaterom.
  • Inovativni MILL ASSIST upravljački sistem idealno kombinuje održiv i efikasan rad mašine sa visokom produktivnosti.

Za više informacija o ovoj mašini nas možete kontaktirati direktno ili kliknuti na sljedeći LINK