Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

ispitivanje asfalta, pavelab asfaltni analizator

Ispitivanje asfalta

Od automatskih mašina za pripremu uzoraka, preko naprednih testnih sistema za dinamičko ispitivanje asfalta, servo-hidrauličkih, servo-penumatskih i elektromehaničkih univerzalnih testnih mašina (UTM) i sve-u-jednom testnih sistema, svi CONTROLS testni sistemi su fleksibilni, tačni, pouzdani i pristupačni, te pružaju sve što vam treba za testiranje vrućih asfaltnih mješavina i receptura.

RO-Tehnologija d.o.o. je ovlašteni zastupnik Controls s.r.l. i Controls Group za teritoriju Bosne i Hercegovine. 

 

Kako Vam možemo pomoći?

Želite opremiti Vašu laboratoriju?
Odjel prodaje: Emir Hujdur, e-mail: ehujdur@rotech.ba; telefon: 035 551 004
Trebate servis Vaše opreme?
Odjel servisa: Asmir Hodžić, e-mail: ahodzic@rotech.ba, Dino Cibrić, e-mail: dcibric@rotech.ba; telefon: 035 551 000

Izdvojeni proizvodi

opreme za ispitivanje asfalta

Marshall testovi

Marshall kompakcija i Marshall testovi su još uvijek najčešći testovi empirijske evaluacije asfaltnih mješavina. IPC Global nudi manuelne i automatske Marshall nabijače, manuelne, digitalne ili automatske Marshall prese, sa fiksnim i podesivim brzinama, kao i širok raspon dodataka, uključujući i dodatke za test indirektnog istezanja za jačinu mješavine i određivanje osjetljivosti na vlagu.

Stolne prese su fleksibilno rješenje za putne laboratorije. Dostupne su sa fiksnim brzinama (pogodne za testove Marshall/indirektno istezanje) ili sa digitalnom varijabilnom brzinom, što pokriva širok raspon testova uključujući CBR, SCB, i brzi triaksijalni test. Kapacitet sile je 50kN ili 100kN. Mašine mogu biti opremljene analognim, digitalnim sistemom za prihvat podataka ili automatskim upravljačkim sistemom. Također je dostupna i kontrola prirasta sile.

Za više informacija o opremi za gradiranje uzoraka kontaktirajte nas direktno ili kliknite na sljedeći LINK