Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

HMP dinamička ploča

HMP dinamička ploča

Dinamička ploča / deflektometar HMP LFG prema ASTM E2835-11

Dinamička ploča HMP LFG omogućava da se brzo i na jednostavan načion odredi kapacitet nosivosti tla i kvalitet kompakcije tla, nekohezivnih podloga i popravki na pločnicima. Dinamička ploča se opisuje u  Tehničkom kodeksu za tlo i stijene u cestogradnji. Princip je razvijen još 1982. u kompaniji koja je prethodila kompaniji HMP GmbH i sve od tada se kontinuirano optimizuje.

HMP LFG - Light Drop Weight Tester (ASTM E2835-11, E2583-07)Na ovaj način se ispitivanje ugrađenih slojeva tla može sprovesti veoma brzo i bez potrebe za vozilom, što znači, da je također pogodni i za gradilišta kojima je teško pristupiti. Uređaj se koristi u mnogo područja - u cestogradnji, željezničkom projektovanju i zemljanim radovima, za zaštitu kvaliteta kod gradnje kanala i komunalnih tranšeja, te kod ispitivanja posteljice puta i ispunjavanja temelja.

Zbog jednostavnog rukovanja i trenutno dostupnih rezultata mjerenja, HMP LFG dinamička ploča je posebno podesna za ispitivanje za vlastite potrebe.

HMP LFG je veoma ubjedljiv uređaj sa svojim specijalno osmišljenom konsutrkcijom i ergonomskim dizajnom. Može se jednostavno transportovati i koristiti od strane smao jedne osobe. Transportna brava na padajućem tegu osigurava bezbjednost prilikom transporta.

Sama ploča je opremljena praktičnim rukohvatima, a libela pomaže u preciznom poravnanju mehanizma za nanošenje opterećenja. Uprkos svojoj preciznosti, dinamička ploča (Light Weight Deflectometer LWD) je veoma robustan i dugotrajan uređaj: sačinjen je od najkvalitetnijih materijala. Naravno, uređaj je otporan na prskanje i može se koristiti u svim vremenskim uslovima.

Mjerenje uopšte nije komplikovano i može se provesti za samo dvije minute.

Pozicionirajte uređaj i spojite ga sa elektronikom za mjerenje i upalite uređaj. Proces mjerenja počinje nako što je tlo prethodno sabijeno. Da bi se to postiglo potrebno je prvo tri puta pustiti teg da padne i sabije tlo. HMP LFG meni je dobro struktuiran i može se koristiti intuitivno. Nakon svakog sabijanja ekran pokazuje slijeganje u mm. Nakon što se završi serija mjerenja pokazuje se srednja vrijednost mjerenja, modul dinamičke defleksije i omjer putanje i brzine. Kako bi se pojednostavila analiza odgovarajući datum, vrijeme i redni broj se sami ispunjavaju. Možete izabrati između 10 jezika.

Printer for the Light Weight Deflectometer HMP LFG, printout with measuring curveVrijednosti mjerenja se mogu odštampati i analizirati na licu mjesta putem opcijski dostupnog printera. Ispis sadrži sljedeće podatke: datum, vrijeme, slijeganja, stope slijeganja, prosječnu vrijednost, modul dinamičke deformacije Evd, omjer putanje i brzine i krivu slijeganja.

Serije mjerenja se mogu jednostavno prebaciti na PC putem opcijski dostupnog softvera, čime se omogućava izrada detaljnih protokola o individulanim tačkama mjerenja. Softver koji je specijalno razvio HMP omogućava da snimite podatke u bazu sa mogućnošću pretraživanja i editovanja.

Visoka preciznost i najbolji kvalitet. HMP dinamičke ploče su se dokazale na tržištu Bosne i Hercegovine.

Za više informacija nas možete direktno kontaktirati ili posjetiti stranicu proizvođača.

HMP GmbH Magdeburg, your competent partner for high-quality soil tester, Light Weight Deflectometer (hmp-online.com)

Kako Vam možemo pomoći?

Trebate novu dinamičku ploču?
Odjel prodaje: Emir Hujdur, e-mail: ehujdur@rotech.ba; telefon: 035 551 004
Trebate servis?
Odjel servisa: Asmir Hodžić, e-mail: ahodzic@rotech.ba; Dino Cibrić, e-mail: dcibric@rotech.ba; telefon: 035 551 000