Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

DIGITAL IMAGE

GRÜN

   Road Construction Machinery


Grün oprema za cestogradnju na jednoj adresi

Sa svojom ekspertizom i iskustvom prikupljenim iz različitih segmenata građevinske industrije, međusektorskom sinergijom i bliskom saradnjom kako sa poznatim proizvođačima tako i sa kupcima, GRÜN GmbH razvija visokokvalitetne mašine za cestogradnju i održavanja, kao i za obilježavanje cesta koje su orijentisane ka budućnosti. Uz opremu za prethodni tretman pukotina i spojeva, mašine za urezivanje spojeva i obradu pukotina, vozila za transport bitumena i uređaji za nanošenje emulzije, gusasfalta i ostale tehnologije popravke cesta su od posebnog fokusa. Grün razvija i proizvodi inovativne mašine za proizvodnju, recikliranje i transport gusasfalta sa cisternama kapaciteta od 200 do 10,000 litara i bojlerima za pripremu smjese kapaciteta od 50 do 800 litara.

Kako Vam žemo pomoći?

Trebate novu ili rabljenu mašinu?
Odjel prodaje: Emir Hujdur, e-mail: ehujdur@rotech.ba; telefon: 035 551 004
Trebate servis?
Odjel servisa: Asmir Hodžić, e-mail: ahodzic@rotech.ba, Dino Cibrić, e-mail: dcibric@rotech.ba; telefon: 035 551 000
Trebate rezervne dijelove?
Odjel rezervnih dijelova: Selma Osmanović, e-mail: sosmanovic@rotech.ba; telefon: 035 551 002