Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

mini502e_gopr0184_rgb_mdb_768x432

Novi Vögele finišeri klase Mini

Vögele lansira 4 nova MINI finišera, od kojih su dva električna: MINI 500 i MINI 500e na gusjenicama i MINI 502 i MINI 502e na točkovima.

Sa kompaktnim dimenzijama i varijabilnom širinom polaganja, novi MINI finišeri su pogodni za mašinsko finiširanje kod malih projekata, a posobeno kod onih kod kojih se do sada nisu mogle koristiti mašine. Dostupne su verzije i na gusjenicama (MINI 500 i MINI 500e) i na točkovima (MINI 502 i MINI 502e). Sva četiri nova finišera mogu se koristiti za izgradnju i popravku biciklističkih staza, pješačkih staza i odvoda, finiširanje između željezničkih tračnica i popravku u gradskim jezgrama. E-Power električni finišeri MINI 500e i MINI 502e rade na bateriju te stoga ne proizvode štetne emisije gasova niti buku.

Vi informacija možete pronaći u nastavku…