Pregled proizvoda > > HAMM AG

HAMM AG - VALJCI SA VIZIJOM"Prvoklasna tehnologija za građenje cesta i zemljane radove"


Fabrika Hamm je smještena u Tirschenreuth-u, administrativnom centru smještenom na dva sata vožnje od Minhena. Više od 750 uposlenih radi u fabrici. Proizvodi razvijeni ovdje ne samo da pokazuju visoku funkcionalnost i troškovnu efektivnost, već imaju i atraktivan futuristički dizajn koji je tpičan za Hamm proizvode.


RO-Tehnologija d.o.o. ima zadovoljstvo da Vam ponudi kompletan proizvodni program brenda Hamm koji uistinu grabi prema liderskoj poziciji na tržištu, kako po kvalitetu, tako i po samom udjelu na tržištu.

 Proizvodni program

Za više informacija kliknite na fotografiju.

Kompaktori - tamponski valjci
  • Valjci serije 3000
  • Novi valjci H serije
  • Glatka ili jež bandaža
  • Hammtronic - mikroprocesorski sistem za poboljšanje performansi mašine
  • Vibracija ili VIO - vibracija/oscilacija u jednoj valjici
Tandem valjci
  • Serija HD CompactLine
  • Serija HD+ Tier 4i
  • Serija HD+ Tier 3
  • Serija HD
  • Serija DV+
Statički valjci
  • Serija HD CompactLine
  • Serija GRW 280/180 Tier 4i
  • Serija GRW 280 Tier 3
  • Serija GRW
Hamm tehnologije
  • Oscilacija
  • VIO
  • HCQ
  • Hammtronic
  • Zakretni zglob u tri tačke
Oscilacija
  • Minimalni uticaj na okoliš
  • Optimalan kvalitet kompakcije
  • Pogodna na svim gradilištima (mostovi, uže gradske jezgre)
  • Dobra kompakcija na spojevima
  • Veća fleksibilnost u pogledu temperature asfalta
VIO valjice
  • Kombinovani sistem za tamponske valjke
  • Odabir između oscilacije i vibracije na jednoj valjici
  • Aktiviranje tokom vožnje putem prekidača
  • Korištenje kompaktora u blizini osjetljivih objekata
HCQ - Hamm Compaction Quality
  • Skup proizvoda za planiranje, mjerenje, kontrolisanje, dokumentovanje i analizu procesa kompakcije
  • HCM - Hamm mjerač kompakcije
  • HTM - Hamm mjerač temperature
Hammtronic
  • Automatska optimizacija svih radnji vozača
  • Povećanje produktivnosti i ekonomičnosti kroz uštedu od 30 - 50% dizel goriva
  • Produžetak životnog vijeka mašine
  • Povećanje sposobnosti savladavanja uspona (do 70% uspon)
Sistem zgloba sa tri spojne tačke
  • Bolje karakteristike prilikom rada na zahtjevnim terenima
  • Bolja distribucija opterećenja
  • Manji rizik od prevrtanja
  • Bolja upravljivost
  • Veći komfor kod vožnje