Pregled proizvoda > > Controls

Controls Group


Controls Group je globalni lider u proizvodnji testne opreme za građevinsku industriju. Smješten u Milanu, sa sedam podružnica i više od 100 distributera širom svijeta, CONTROLS GROUP nudi svojim kupcima više od 4.000 proizvoda razvrstanih u tri glavne poslovne grane  (tehnologija betona, tehnologija asfalta i mehanika tla i stijena), te lokalnu uslugu i ekspertizu preko mreže svojih distributera.


RO-Tehnologija d.o.o. je Vaša adresa u Bosni i Hercegovini, na koju se možete obratiti za informacije o bilo kojem proizvodu iz proizvodnog asortimana Controls grupacije. Mi ćemo Vaš upit primiti, obraditi i u saradnji s kolegama iz sjedišta u Milanu ponuditi najoptimalnije proizvode koji odgovaraju Vašim trenutnim i budućim potrebama.


Prednost saradnje sa nama jeste to što mi kao zastupnik imamo direktan kontakt sa proizvođačem i nama se možete obratiti za sve informacije u vezi sa Controls proizvodima. Također, u stanju smo adekvatno odgovoriti i na eventualne poteškoće sa opremom preko našeg servisnog odjela. U nastavku pogledajte neke od proizvoda razvrstane u glavne kategorije prema materijalima koji se testiraju.


Proizvodni program

Za više informacija kliknite na fotografiju.

Beton
 • Prese za ispitivanje betonskih kocki
 • Dodaci za prese za ispitivanje betonskih elemenata
 • Testeri za ispitivanje fleksure
 • Testeri za ispitivanje modula elastičnosti
 • Ostala laboratorijska oprema za betonske laboratorije
Agregati
 • Testiranje opštih osobina agregata
 • Testiranje geometrijskih osobina agregata
 • Testiranje mehaničkih i fizičkih osobina agregata
 • Testiranej termalnih i vremenskih osobina agregata
 • Testiranje hemijskih osobina agregata
Asfalt/bitumenske smjese
 • Asfalt analizator - za ekstrakciju bitumena iz asfaltnog miksa
 • Uređaj za kolotraženje - za simuliranje opterećenja puta
 • Roller compactor - za pripremu asfaltnih ploča
 • Marshall presa - za testiranje marshall uzoraka
Bitumen
 • Penetrometri
 • Uređaj za izvođenje testa prstena i kugle
 • Viskozimetri
 • Uređaj za mjerenje tačke loma
 • Uređaj za mjerenje sadržaja vode u bitumenu
Cement
 • Blaine uređaj - za određivanje veličine čestica u Portland cementu
 • Kalorimetri
 • Vicat uređaj
 • Priprema uzoraka za testove sabijanja
Mehanika stijena
 • Oprema za pripremu uzoraka
 • Monoaksijalni i triaksijalni sistemi
 • Uređaj za smicanje stijena
 • Čekić za klasifikaciju stijena
 • Uređaji za testiranje abrazivnosti
Tlo
 • Casagrande uređaj za određivanje granice tečenja
 • Automatski Proctor/CBR kompaktor
 • Digitalna, automatska CBR presa
 • Strug za uzorke tla
 • Kompleti za terensko testiranje
Mehanika tla
 • Edometri za konsolidaciju tla
 • Uređaji za smicanje tla
 • Triaksijalni sistemi
 • Sistemi za izvlačenje zraka iz vode
 • Testiranje vodonepropusnosti
Univerzalni testeri
 • Univerzalni tester za čeličnu armaturu
 • Elektromehanički univerzalni tester
 • Kombinovani zatezno/pritisni tester
 • Uređaj za označavanje testnih uzoraka čelika
 • Uređaj za savijanje i ispravljanje čelične armature