Recikleri i stabilizatori tla

Vučni stabilizatori (WS serija)

Snaga za efektivnu stabilizaciju tla

WS 220 i WS 250 Wirtgen vučni stabilizatori omogućavaju transformaciju Vašeg traktora u perfektni stabilizator tla u samo nekoliko brzih poteza.
Ovi modeli pretvaraju nekohezivna tla u vrijedan građevinski materijal, poboljšavaju kompatibilnost i uklanjaju potrebu za skupim procedurama zamjene tla.

Tehnička postignuća

Saznajte više o komponentama Wirtgen vučnih stabilizatora

Proizvodni program: vučni stabilizatori

Radne širine između 2.15 i 2.50 m

ModelRadna širinaRadna dubina
WS 2202,150 mm0 - 500 mm
WS 2502,500 mm0 - 500 mm


Stabilizatori tla i recikleri (WR series)

Tri mašine - svjetski trio

Fina gradacija Wirtgen WR serije uključuje rješenje skrojeno po mjeri za svaki posao stabilizacije i hladne reciklaže. Rezultat toga je da su ove mašine idealne za snažnu stabilizaciju velikog obima tla koje ima nedovoljnu nosivost. Proces stabilizacije pretvara tlo slabog kvaliteta u prvoklasni građevinski materijal. Cement, kreč i voda predstavljaju potencijalne aditive ili veziva.

Međutim, mašine WR serije nisu samo profesionalni stabilizatori tla. Oni također nude jednako primamljive funkcije reciklaže. Kada rade u modalitetu za reciklažu, WR mašine poretvaraju asfaltne slojeve kojima je potrebna rehabilitacija u visokokvalitetne nosive slojeve − nezavisno od površine gradilišta ili radne dubine. Cement, voda, biumenska emulzija i pjeneći bitumen predstavljaju moguće aditive i veziva.

Tehnička postignuća

Saznajte više o komponentama Wirtgen reciklera i stabilizatora tla

Proizvodni program: stabilizatori tla i recikleri

Radne širine između 2.00 i 2.40 m

ModelRadna širinaRadna dubina
WR 200 / WR 200i2,000 mm0 - 500 mm
WR 240 / WR 240i2,400 mm0 - 510 mm
WR 2502,400 mm0 - 560 mmHladna reciklaža

Hladna reciklaža asfaltnih slojeva na gradilištu (In-situ)

Kada se radi hladna reciklaža, postojeći sloj kolovoza se freza i drobi. Zatim se dodavanjem veziva poput cementa, bitumenske emluzije ili vrućeg pjenećeg bitumena stvara nova, homogena smjesa materijala.

Ova homogena reciklirana smjesa se zatim ravnomjerno distribuira čitavom radnom širinom uz pomoć puža, a potom se putem ugradbene grede direktno polaže i sabija.

Konkretno model 3800 CR ne samo da je idealan za recikliranje pri uobičajenom "up-cut" frezanju, kod kojeg rotor bubanja freze i mješalice djeluje u pravcu suprotnom od pravca kretanja, već i za "down-cut" frezanje, gdje rotor djeluje u smjeru kretanja.

Tehnička postignuća

Saznajte više o komponentama Wirtgen reciklera za hladni postupak

Proizvodni program: recikleri za hladni postupak

Radne širine između 2.20 m i 4.20 m

ModelRadna širinaDubina reciklaže
2200 CR2,200 mm0 - 250 mm
3800 CR3,800 mm0 - 150 mm
WR 42003,000 mm - 4,200 mm0 - 200 mm

Mobilna mješalica za hladnu reciklažu KMA 220

Proizvodnja visokokvalitetne hladne mješavine in-plant

Mobilna mješalica za hladnu reciklažu za proizvodnju hladnih mješavina za cestogradnju, dodavanjem raznih veziva, kao što su bitumenska emulzija ili pjeneći bitumen.

Pogonjena moćnim dizelskim motorom, mješalica proizvodi nevjerovatnih 220 tona na sat visokokvalitetne mješavine. Ove performanse nadmašuju čak i mnoga stacionarna postrojenja.

Tehnička postignuća

Saznajte više o komponentama Wirtgen mobilnih mješalica za hladnu reciklažu

Proizvodni program: mobilna mješalica za hladnu reciklažu

Kratke razdaljine - visoka izvedba

ModelKapacitet miješanjaUkupna težina
KMA 220max. 220 t/h30,500 kg

Dodatna oprema

Dodatna oprema sa specijalnim funkcijama

Program specijalne opreme kvalitetno zaokružuje Wirtgenov jedinstven program mašina za hladnu reciklažu i stabilizaciju tla.

Proizvodni program: dodatna oprema

Model
WM 1000
WLB 10 S
WLM 30