Bucher Municipal čistači

Agilni kompaktni čistači

Sa svojom malom širinom, CityCat 1000 je idealan za navigaciju kroz najuže ulice i većinu ograničenih prostora. CityCat 2020, sa artikulisanim upravljanjem i CityCat 5000, sa upravljanjem na sva četiri točka, pružaju maksimalnu derekcionu stabilnost i superiornu sposobnost manevrisanja. Ove kvalitete, spojene sa superiornom snagom prednjih četki, omogućavaju efikasno, efektivno i presizno čišćenje u gradovima i gradskim jezgrama, kroz pješače površine, na autombuskim stajalištima, duž malih prolaza ili na rekreacionim površinama. Kabina koja pruža maksimalnu preglednost i odgovarajućic centralni upravljački sistem sa opcijom programiranja, nude maksimalan komfor za operatera i jednostavnost rada sa mašinom. Najmoderniji motori zadovoljavaju sve aktuelne standarde i vezi sa emisijom gasova, te imaju izvanrednu usisnu sposobnost. Izdržljive komponente od aluminijuma i nehrđajućeg čelika čine ove mašine ne samo dugotrajnim već i dizajniranim da štite okoliš od prašine i buke.
Pouzdani čistači za montiranje na kamione

Prepoznati kao svjetski standard u svojoj klasi vozila za čišćenje, proizvodni program čistača za monitranje na kamione pruža izuzetno jaku sposobnost usisavanja i čišćenja. Robusna konstrukcija sačinjena od materijala premium kvaliteta omogućava dug radni vijek, maksimalnu radnu efikasnost, te minimiziranje troškova. Izuzetno lagana za korištenje i održavanje, Bucher Municipal vozila su dokazana u svim situacijama. Impresivno nizak nivo buke je još jedna odlika koja ih čini izuzetno pogodnim za urbano čišćenje.