Betonski finišeri

Betonski finišeri za offset aplikacije

Umjetnici u polaganju betonskih profil

Kada se polažu rofili u offset aplikaciji, za dostavljanje betona u spremnik betonskog finišera se obično koriste mješalice za beton. Beton se transportuje u offset kalup u kontinuitetu bilo putem odgovarajuće transportne trake ili puža. U kalup se postavljaju električno ili hidraulički pogonjeni vibratori u skladu sa specifikacijama kupca. Ovi vibratori su u stanju ravnomjerno izvršiti kompakciju betona različitih marki putem visokofrekventnih vibracija. Kalup proizvodi monolitni profil kako se finišer kreće naprijed, proizvodeći ravnomjernu betonsku strukturu superiornog kvaliteta i izvanrednog krajnjeg rezultata.

Tehnička postignuća

Saznajte više o glavnim karakteristikama i pogodnostima ovog proizvoda.

Proizvodni program: Offset betonski finišeri

Širine polaganja između 1.80 m i 2.50 m i visine polaganja između 1.30 m i 2.00 m

ModelŠirina polaganja u offsetuVisina polaganja u offsetu
SP 15 / SP 15imax. 1,800 mmmax. 1,300 mm
SP 25 / SP 25imax. 2,500 mmmax. 2,000 mm
SP 500max. 3,000 mmmax. 2,200 mm

Betonski finišeri za inset aplikacije

Mobilno postrojenje za cestogradnju

Kada se beton polaže kod inset aplikacija, beton se dostavlja putem kamiona i istovara direktno ispred finišera. Zatim se taj beton rasporedi putem bagera ili drugog finišera kada se radi o velikim širinama polaganja. u zavisnosti od modela finišera koji se koristi, materijal se zatim ravnomjerno rasporedi na kompletnoj širini polaganja putem puža ili pluga. Robusni kalup za polaganje oblikuje betonski pločnik dok prelazi preko prethodno raspoređenog materijala. Električni vibratori emituju visokofrekventne vibracije kako bi se postigla optimalna kompakcija betona tokom procesa formiranja pločnika. U svježi beton se automatski utiskuju ankeri i moždanici. Na kraju procesa, letva za finalnu obradu i dodatak za fino ravnanje završavaju polaganje novog pločnika.

Tehnička postignuća

Saznajte više o glavnim karakteristikama i pogodnostima ovog proizvoda

Proizvodni program: Inset betonski finišeri

Širine polaganja između 1.00 m i 16.00 m

ModelŠirina polaganja u insetuMaks. debljina sloja
SP 25 / SP 25i1,000 mm - 3,500 mm400 mm
SP 5002,000 mm - 6,000 mm400 mm
SP 92 / SP 92i2,000 mm - 9,500 mm450 mm
SP 94 / SP 94i2,000 mm - 9,500 mm450 mm
SP 8502,500 mm - 10,000 mm450 mm
SP 12004,000 mm - 12,000 mm450 mm
SP 15005,000 mm - 15,250 mm400 mm
SP 1500 L5,000 mm - 15,250 mm400 mm
SP 16005,000 mm - 16,000 mm450 mm

Bočni dozator

Homogena distribucija betona kod bočnog unosa

Da bi se postigla specificirana stabilnost specijalnih betonskih profila koji će biti podvrgnuti ekstremnim opterećenjima, ispred finišera se ugrađuje velika armatura. U tom slučaju, beton se može unositi samo sa strane. Bočni dozator je konstruisan specijalno za ovu primjenu i on se kreće na čeličnoj armaturi ispred finišera, dozira se sa strane i razastire beton ravnomjerno na kompletnoj širini profila.

Proizvodni program: bočni dozatori

Radne širine između 4.00 m i 9.00 m

ModelRadna širinaKapacitet
ISF 8504,000 mm - 9,000 mm200 m³/h

Mašina za zaštitno tretiranje betonskih površina

Optimalno struktuiranje i zaštita betonskih površina


Kretanje na betonskim površinama uzrokuje šumove različitih jačina i frekvencija, u zavisnosti od površinske teksture. Mašine za tretiranje betonskih površina sa vlastitim pogonom daju betonskim površinama željenu teskturu putem četke koja lagano obrađuje površinu. Zatim se nanosi zaštitni sloj putem integralnog sistema za prskanje. Ovaj sloj sprečava prerano sušenje betonske površine i ivica.

Proizvodni program: Mašine za naknadnu obradu

Radne širine između 4.00 m i 18.00 m

ModelRadna širinaRadna visina
TCM 950maks. 9,500 mmmaks. 500 mm
TCM 1800maks. 18,000 mmmaks. 500 mm