MOBICONE/MOBIFOX - sekundarne drobilice na gusjenicama

MOBICONE / MOBIFOX

Sekundarna drobilična postrojenja na gusjenicama

Mobilne mašine sve više i više zamjenjuju stacionarna postrojenja. Kako bi postigao uobičajeni kvalitet gradiranja betona i asfalta, Kleemann je razvio specijalne sekundarne drobilice koje, električno spojene, rade zajedno sa ostalim mašinama kao što su npr. primarne drobilice ili sita. U zavisnosti od potreba, MOBICONE i MOBIFOX sekundarne drobilice mogu se koristiti i kao sekundarne i kao tercijarne drobilice. Danas se čak i komplikovane proizvodne sekvence mogu riještiti sa nekoliko serijski spojenih mašina.

MOBICONE / MOBIFOX

Brošura