Upravljački sistemi i softver

Upravljački sistemi i softver

Moderni sistemi za kontrolu i prenos podataka garantuju veliku tačnost posipanja i pomažu dobro usmjereno korištenje posipnog materijala.