Pregled proizvoda > > HAMM AG

HAMM AG - VALJCI SA VIZIJOM"Prvoklasna tehnologija za građenje cesta i zemljane radove"


Fabrika Hamm je smještena u Tirschenreuth-u, administrativnom centru smještenom na dva sata vožnje od Minhena. Više od 750 uposlenih radi u fabrici. Proizvodi razvijeni ovdje ne samo da pokazuju visoku funkcionalnost i troškovnu efektivnost, već imaju i atraktivan futuristički dizajn koji je tpičan za Hamm proizvode.


RO-Tehnologija d.o.o. ima zadovoljstvo da Vam ponudi kompletan proizvodni program brenda Hamm koji uistinu grabi prema liderskoj poziciji na tržištu, kako po kvalitetu, tako i po samom udjelu na tržištu.

 Proizvodni program

Za više informacija kliknite na fotografiju.

Kompaktori - tamponski valjci
 • Valjci serije 3000
 • Novi valjci H serije
 • Glatka ili jež bandaža
 • Hammtronic - mikroprocesorski sistem za poboljšanje performansi mašine
 • Vibracija ili VIO - vibracija/oscilacija u jednoj valjici
Tandem valjci
 • Serija HD CompactLine
 • Serija HD+ Tier 4i
 • Serija HD+ Tier 3
 • Serija HD
 • Serija DV+
Statički valjci
 • Serija HD CompactLine
 • Serija GRW 280/180 Tier 4i
 • Serija GRW 280 Tier 3
 • Serija GRW
Hamm tehnologije
 • Oscilacija
 • VIO
 • HCQ
 • Hammtronic
 • Zakretni zglob u tri tačke
Oscilacija
 • Minimalni uticaj na okoliš
 • Optimalan kvalitet kompakcije
 • Pogodna na svim gradilištima (mostovi, uže gradske jezgre)
 • Dobra kompakcija na spojevima
 • Veća fleksibilnost u pogledu temperature asfalta
VIO valjice
 • Kombinovani sistem za tamponske valjke
 • Odabir između oscilacije i vibracije na jednoj valjici
 • Aktiviranje tokom vožnje putem prekidača
 • Korištenje kompaktora u blizini osjetljivih objekata
HCQ - Hamm Compaction Quality
 • Skup proizvoda za planiranje, mjerenje, kontrolisanje, dokumentovanje i analizu procesa kompakcije
 • HCM - Hamm mjerač kompakcije
 • HTM - Hamm mjerač temperature
Hammtronic
 • Automatska optimizacija svih radnji vozača
 • Povećanje produktivnosti i ekonomičnosti kroz uštedu od 30 - 50% dizel goriva
 • Produžetak životnog vijeka mašine
 • Povećanje sposobnosti savladavanja uspona (do 70% uspon)
Sistem zgloba sa tri spojne tačke
 • Bolje karakteristike prilikom rada na zahtjevnim terenima
 • Bolja distribucija opterećenja
 • Manji rizik od prevrtanja
 • Bolja upravljivost
 • Veći komfor kod vožnje